Uppdaterad senast 2020-12-10.

FA Education and Publishing AB förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Därför arbetar vi för att säkerställa en hög nivå av dataskydd vid användning av vår webbplats vinlandetportugal.se.

Vi kommer bara att samla in och använda personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy och som överensstämmer med våra skyldigheter och dina rättigheter enligt gällande lagar och förordningar.

Läs denna integritetspolicy noggrant och se till att du förstår den. Ditt godkännande av denna integritetspolicy anses ha inträffat vid din första användning av vår webbplats. Om du inte accepterar och godkänner denna integritetspolicy, måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

Personuppgiftsansvarig

FA Education and Publishing AB äger och driver webbplatsen vinlandetportugal.se samt är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och behandlingen av dessa. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Vårt organisationsnummer och våra kontaktuppgifter följer här.

Organisationsnummer: 556900-8401
Postadress: Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund
E-postadress: fredrik@vinlandetportugal.se
Telefonnummer: 0768-669 581

Vad och varför samlar vi in

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera dig som individ. Det inkluderar inte anonymiserade uppgifter. Vi kan samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter om dig.

Kommunikationsuppgifter

Kommunikationsuppgifter inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det sker via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, sms, sociala medier eller någon annan kommunikation som du skickar till oss. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Användaruppgifter

Användaruppgifter innehåller information om hur du använder vår webbplats och alla våra andra tjänster på internet. Även all information som du lägger upp för publicering på vår webbplats, i våra sociala medier och genom våra andra tjänster på internet räknas som användaruppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats, säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls dig, säkerställa säkerheten på vår webbplats, behålla säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, våra andra tjänster på internet och vår affärsverksamhet.

Tekniska uppgifter

Tekniska uppgifter innehåller information om din användning av vår webbplats och våra andra tjänster på internet. Exempel på sådana uppgifter är din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, information om din webbläsare, besökslängd på sidor på vår webbplats, sidvyer och navigeringsvägar, information om hur många gånger du använder vår webbplats, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa uppgifter kommer från vårt analyssystem. Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av vår webbplats och våra andra tjänster på internet, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant innehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten i vår reklam.

Kunduppgifter

Kunduppgifter innehåller information som rör inköp av varor och/eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer samt annan kontaktinformation och inköpsinformation. Vi behandlar dessa uppgifter för att leverera de varor och/eller tjänster du har köpt och för att registrera sådana transaktioner.

Marknadsföringsuppgifter

Marknadsföringsuppgifter inkluderar information om dina marknadsförings- och kommunikationspreferenser från oss. Vi behandlar dessa uppgifter för att göra det möjligt för dig att delta i våra kampanjer, leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig samt mäta och förstå effektiviteten av denna reklam.

Marknadskommunikation

Enligt bestämmelserna om integritet och elektronisk kommunikation kan vi skicka marknadsföringskommunikation från oss om:

 1. Du gjort ett inköp av oss.
 2. Du efterfrågat information om våra varor och/eller tjänster.
 3. Du gått med på att ta emot marknadsföringskommunikation och inte avsagt dig den därefter.
 4. Du är ett aktiebolag. Lagligt krav på samtycke förekommer därmed inte.

Avsäg dig marknadskommunikation

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att följa borttagningslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på fredrik@vinlandetportugal.se.

Även om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation längre så måste vi behålla personuppgifter som tillhandahållits till följd av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar, etc.

Lagringslängd

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlat in dem för, inklusive för att uppfylla alla lagliga krav såsom juridiska samt bokförings- och rapporteringskrav.

Vi bestämmer tidslängden utifrån personuppgifternas mängd, karaktär, känslighet, potentiella risk för skada vid obehörigt avslöjande eller användning, bearbetningsändamål och om dessa kan uppnås på andra sätt samt rättsliga krav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i sju år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan att ytterligare meddelande till dig.

Datasäkerhet

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används, ändras, avslöjas eller nås utan tillstånd. Bland annat överförs alla personuppgifter du lämnar på vår webbplats med en krypterad och säker anslutning (HTTPS/SSL-certifikat).

Vi har rutiner för att hantera alla misstänkta personuppgiftsöverträdelser och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om intrång som vi enligt lag är skyldiga att anmäla.

Kakor

Kakor är en textfil som lagras på din enhet (dator, platta eller mobiltelefon). De används på nästan alla webbplatser numera och skadar inte din enhet. Kakor ökar funktionaliteten på webbplatsen, anpassar webbplatsen efter hur du använder den, användas för att analysera trafiken på och användningen av webbplatsen samt för reklam- och marknadsföringsändamål.

Även denna vår webbplats, vinlandetportugal.se, använder kakor.

Du kan alltid rensa, aktivera och hantera kakor i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så den nekar kakor automatiskt eller använda dess privata läge (Kallas inkognitofönster, privat fönster, inprivate-fönster eller liknande, beroende på webbläsare.). Mer information om detta kan du hitta på din webbläsares hjälpsidor. Om du blockerar alla kakor, inklusive nödvändiga, kanske du inte kommer åt hela eller delar av vår webbplats.

Kakor efter hur länge de finns kvar

Sessionskakor lagras endast tillfälligt i din webbläsare och raderas automatiskt när du stänger den. Sessionskakor hjälper dig bland annat med att spara vissa inställningar.

Tidsbestämda kakor sparas i din webbläsare under en längre men begränsad tidsperiod. Dessa är till för att komma ihåg dina inställningar till nästa besök och därmed förbättrar din användarupplevelse.

Kakor efter hur de används

Nödvändiga kakor finns för att vissa tjänster ska kunna tillhandahållas. Ett exempel är försäljningstjänster. Dessa hade inte varit möjliga att tillhandahålla utan kakor.

Prestandakakor gör det möjligt för oss att övervaka och förbättra prestandan på vår webbplats. Till exempel låter de oss räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av webbplatsen som är mest populära.

Funktionskakor gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg val du gör och därmed tillhandahålla förbättrade funktioner. Till exempel möjliggör de för oss att kunna förse dig med nyheter eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har begärt, som att titta på en video eller kommentera på ett blogginlägg. Informationen som dessa kakor samlar in brukar anonymiseras.

Delning av uppgifter till tredje part

För att vi ska kunna erbjuda information och tjänster du önskar och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat in informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

I vissa fall kan vi också behöva delge personuppgifter till juridiska ombud och myndigheter.

Delning utanför ESS-området

Länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivåer för dina personuppgifter. Därför har europeisk lag förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES såvida inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tjänsteleverantörer är baserade utanför ESS-området, oftast i USA. Deras behandling av dina personuppgifter kommer alltså att innebära överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter från EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av säkerhet för data genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder finns:

 • Vi överför endast dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har godkänt. De ska ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal, uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa.
 • Om vi ​​använder USA-baserade leverantörer som ingår i EU-US Privacy Shield kan vi överföra data till dem, eftersom de har motsvarande skyddsåtgärder på plats.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Hur vi aldrig delar

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål.

Kakor från tredje part

Genom att använda vår webbplats kan du få kakor från tredje part på din enhet. Tredjepartskakor är de som placeras av webbplatser, tjänster och/eller andra parter än oss. Observera att vi inte kontrollerar tredjepartkakor eller uppgifterna som de samlar in och använder. Vi rekommenderar dig därför att kontrollera integritetspolicyn från sådana tredje parter.

Vår webbplats använder en analystjänst från Google, kallad Google Analytics. Denna analystjänst sätter tredjepartskakor på din enhet för att kunna samla in och analysera anonym användningsinformation. Detta gör det möjligt för oss att bättre förstå hur vår webbplats används, så att vi kan förbättra den samt de produkter och tjänster som erbjuds genom den.

Även våra andra personuppgiftsbiträden, det vill säga de som hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring, kan sätta kakor på din enhet. Detta för att möjliggöra dessa tjänster.

Tredjepartskakor kan också placeras på din enhet av företag vars produkter eller tjänster vi rekommenderar, så kallade affiliates. Detta görs för att de ska veta vem som rekommenderat deras produkt eller tjänst och eventuellt ge oss en liten försäljningsprovision.

De flesta webbläsare gör det också möjligt för dig att välja om du vill inaktivera alla kakor eller endast kakor från tredje part. Du kan också välja att ta bort kakor som redan finns på din enhet.

Länkar till tredje part

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser integritetspolicyn för varje ny webbplats du besöker.

Åtkomst, rättelse och radering

Du har alltid rätt att:

 1. Begära åtkomst till de personuppgifter vi har lagrade om dig.
 2. Få rättelse av dina personuppgifter, om någon uppgift skulle vara felaktig.
 3. Begränsa behandlingen av eller radera dina personuppgifter. Undantaget är uppgifter som vi är skyldiga att lagra för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.
 4. Dra tillbaka ditt samtycke till att låta oss använda dina personuppgifter för marknadsföring, genom att avanmäla dig från våra utskick.

Ovanstående rättigheter utövar du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till fredrik@vinlandetportugal.se. Det går dock även att ringa eller skicka ett brev. Våra kontaktuppgifter hittar du ovan, i början av denna integritetspolicy.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter eller för att utöva någon av de andra rättigheterna. Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att utöva någon av dina andra rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig om hur långt tid det kan beräknas ta.

Ändringar av denna policy

Vi kan närsomhelst göra ändringar i denna integritetspolicy. Detta kan till exempel vara nödvändigt om lagen eller verksamheten ändras på ett sätt som påverkar skyddet av personuppgifter. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på vår webbplats och du anses ha accepterat villkoren i integritetspolicy vid din första användning av vår webbplats efter att ändringarna har implementerats. Vi rekommenderar att du kontrollerar den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad.