Uppdaterad senast 2020-12-10.

Detta dokument utgör användarvillkoren för vår webbplats vinlandetportugal.se, nedan benämnt ”vår webbplats”. Läs dessa villkor noga och se till att du förstår dem. Vid din första användning av vår webbplats anses du vara bunden att följa dessa villkor. Om du inte accepterar att vara bunden av och följa dessa villkor måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

Definitioner

I dessa villkor har följande uttryck följande betydelser:

 • Innehåll avser all text, bild, ljud, video, skript, kod, programvara, databaser och annan form av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av vår webbplats.
 • Vi/oss/vår betyder vår verksamhet.

Säkerheten på vår webbplats

Vi gör allt som står i vår makt för att säkerställa att vår webbplats är säker och fri från virus och annan skadlig kod. Du är dock själv ansvarig för att skydda din hårdvara, programvara, data och annat material från virus, skadlig programvara och andra internetsäkerhetsrisker. Vi tar inget ansvar för dina skyddsåtgärder eller avsaknad av sådana.

Friskrivning från ansvar

Vi anstränger oss å det yttersta för att säkerställa att innehållet på vår webbplats är korrekt och uppdaterat. Vi ger dock inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att så är fallet. Vi tar inget ansvar för eventuell förlust av vinst, försäljning, verksamhet, intäkter, affärsmöjligheter, anseende, rykte eller dylikt, som din användning av innehållet på vår webbplats skulle kunna ge upphov till.

Vi tar inte heller ansvar för störningar eller bristande tillgänglighet på vår webbplats till följd av externa orsaker.

Upphovsrätt och immateriell rätt

Allt innehåll på vår webbplats tillhör oss, såvida inte annat särskilt anges. Detta innebär att vi har upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till innehållet. Du får bara använda innehållet för personligt bruk. Ingen del av innehållet får kopieras eller användas för kommersiella ändamål, varken på eller utanför internet. Om du önskar kopiera eller använda innehållet för kommersiella ändamål måste du inhämta uttryckligt skriftligt tillstånd från FA Education and Publishing AB.

Allt innehåll skyddas av tillämpliga lagar och fördrag om immateriell egendom. Och ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter bestämmelserna i dessa lagar.

Rekommendationer av andras varor och tjänster

Vi rekommenderar bara varor och tjänster som vi personligen kan stå för. Ofta använder vi samma varor och tjänster själva eller känner producenten personligen. Integritet och äkthet är av högsta vikt för oss.

Merparten av innehållet på vår webbplats är gratis för dig. För att detta ska vara ekonomiska möjligt för oss så händer det att vi tar emot en mindre försäljningsprovision på det vi rekommenderar, ut ifall att du köper det vi rekommenderat. Vid denna typ av länkar anger vi tydligt att vi får försäljningsprovision vid köp. På så sätt är vi så transparenta och tydliga som möjligt med våra rekommendationer.

Länkar till vår webbplats

Inramning eller inbäddning av vår webbplats på andra webbplatser är inte tillåten.

Du får länka till vår webbplats förutsatt att:

 • Du gör det på ett rättvist och lagligt sätt.
 • Du inte indikerar att du har vårt godkännande, om du inte uttryckligen skriftligen fått det.
 • Du inte använder vårt varumärke eller våra logotyper utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • Du inte gör det för att skada vårt rykte eller orättvist utnyttja oss.

Du får inte länka till vår webbplats från en webbplats vars innehåll:

 • Är sexuellt.
 • Är obscent, medvetet stötande, hatisk eller på annat sätt inflammatoriskt.
 • Befrämjar våld.
 • Befrämjar olaglig verksamhet.
 • Diskriminerar, förtalar, hotar, trakasserar eller kränker en annan person eller grupp.
 • Försöker bedra andra genom att förvränga identiteten eller tillhörigheten på en viss person.
 • Bryter mot eller hjälper till med intrång i immateriella rättigheter.
 • Görs i strid med laglig skyldighet gentemot tredje part.

Länkar från vår webbplats

Länkar till andra webbplatser kan finnas på vår webbplats. Såvida inte detta uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under vår kontroll. Vi tar inte på oss något som helst ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser. Vår länk ska endast ses som extra information. Det innebär inget stöd för webbplatserna själva eller de som kontrollerar dem.

Ändringar av dessa villkor

Vi kan närsomhelst göra ändringar i dessa villkor. Alla sådana ändringar blir bindande för dig vid din första användning av vår webbplats efter att ändringarna har implementerats. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad.